پیدا

دنیای شیرین رنگ آمیزی

درخواست حذف اطلاعات

کارگاه رنگ آمیزی ک ن چهارشنبه مورخ پنجم اردیبهشت ماه، کتابخانه ی باقریه در قالب برنامه کارگاه رنگ آمیزی میزبان تعداد زیادی از ک ن بود که با شور و شوق در کتابخانه حضور یافتند. کارگاه رنگ آمیزی از جمله برنامه هایی است که درکتابخانه ی باقریه با هدف جذب ک ن به کتابخانه انجام می گیرد؛ چراکه ک ن به نقاشی و رنگ آمیزی علاقه زیادی دارند و یکی از سرگرمی های بسیار خوب و جذاب برای ک ن دختر و پسر, رنگ آمیزی و نقاشی می باشد. رنگ آمیزی ک ن مزایای زیادی برای آن ها دارد. آن ها با رنگ آمیزی علاوه بر اینکه سرگرم می شوند، با اشیاء زیادی آشنا می شوند. بنابراین در این کارگاه های رنگ آمیزی، برای افزایش هنر و خلاقیت در ک ن به آن ها رنگ آمیزی بر روی طرح های آماده داده می شود تا ضمن گذراندن لحظات شاد در کتابخانه برای حضور بیشتر در کتابخانه ترغیب شوند و با فضای کتابخانه انس بگیرند.