پیدا

گروه مطالعاتی راه روشن

درخواست حذف اطلاعات

جلسه گروه مطالعاتی پیرامون مجموعه هشت جلدی «راه روشن» جلسه گروه مطالعاتی کتابخانه ی باقریه در تاریخ 6 اردیبهشت ماه، پیرامون مجموعه 8 جلدی راه روشن برگزار شد. در این جلسه که با حضور مسئول کتابخانه و جمعی از اعضای نوجوان کتابخانه برگزار شد، حضار به بحث و گفت و گو و سپس خوانش بخش هایی از کتاب «راه روشن» پرداختند. کتاب «راه روشن» ترجمه کتاب« المحجه البیضاء فی تهذیب الاحیاء » نوشته مولی محسن فیض کاشانی است که به گفته خودش در واقع احیایی است از کتاب احیاء علوم غزالی ، با هدف آشنایی و شناخت اعضا با این اثر، گروه مطالعاتی تشکیل شد تا اعضا خود با گشت و گذار در کتاب و جلدهای مختلف آن با این کتاب که در واقع جامع مباحث اخلاق ی است درگیر شوند و به یک شناخت کاملی دست پیدا کنند.از بزرگترین متفکران جهان ،محمد غزالی است.معروفترین کتاب او، احیاء علوم دین است،که در چند جلد و به زبان عربی نوشته شده است.از آنجا که محمد غزالی این کتاب بزرگ را با توجه به مبناهای سنی و اشعری گری خویش نوشت، یکی از حکما و فقهای شیعه،به نام ملا محسن فیض کاشانی، ، کت نوشت به نام المحجة البیضاء که در واقع کت بود بر مزاج حکمت و فقه و احادیث شیعی،بسیار شبیه به احیاء علوم دین غزالی.در واقع قصدش بود که نقایصی که به نظر خویش در کار غزالی دیده بود،اصلاح کند. در مجموع می توان گفت این کتاب از برترین کتب شیعه است،که با مشی ای حکیمانه و عارفانه و اخلاقی،به وسیله ی عالم و حکیمی بزرگوار،نگاشته شده است.