پیدا

به مناسبت روز ملی خلیج فارس

درخواست حذف اطلاعات

برگزاری کارگاه «خلیج همیشه فارس» همزمان با دهم اردیبهشت ماه، روز ملی خلیج فارس ویژه برنامه ای تحت عنوان «کارگاه خلیج همیشه فارس» توسط کتابخانه ی باقریه بیرجند با حضور جمعی از ک ن، با هدف بزرگداشت روز ملی خلیج فارس و آشنایی اعضا با این روز مهم برگزار شد. در ابتدای برنامه مسئول کتابخانه در مورد اهمیت و دلیل نامگذاری این روز برای اعضاء صحبت کرد. در ادامه برنامه هایی چون :قصه گویی مسابقه نقاشی با موضوع خلیج فارس برای اعضا برگزار شد. کتاب داستان «خلیج فارس» نوشته محمد مهدوری گور برای ک ن توسط مسئول کتابخانه قصه گویی شد، کت که قصه یک ماهی کوچولویی را روایت می کند در آب های خلیج فارس که با شی ناشناخته ای برخورد می کند، که در واقع یک مین دریایی است با راهنمایی و م ماهی های دیگر تصمیم بر این گرفته می شود که خودشان را به مرگ بزنند و روی آب بروند تا با آمدن ناوگان دریایی ایران و دیدن این صحنه، کشتی ایرانی جلوتر نیاید چرا که مین دریایی خاصیت مغناطیسی دارد و با جذب شدن به کشتی آن را منفجر می کند اما با این تدبیر ماهی ها فرمانده ناوگان غواص ها را می فرستد تا ببینند عامل مرگ این همه ماهی چیست که با دیدن مین دریایی به خنثی آن می پردازند. در ادامه این برنامه، مسابقه نقاشی ویژه ک ن حاضر در جلسه قصه گویی برگزار شد، از ک ن خواسته شد تا برداشت خود را از قصه خوانده شده با نقاشی های زیبای خود به تصویر بکشند و در پایان جوایزی به ک ن اهدا شد.