پیدا

کتابخوان ماه اردیبهشت

درخواست حذف اطلاعات

نشست معرفی و جمع خوانی «زایو» کتاب «زایو» نوشته مصطفی رضایی، از سری کتاب های معرفی شده در طرح کتابخوان ماه، در تاریخ سیزدهم اردیبهشت ماه سال جاری، در محل کتابخانه ی باقریه و با حضور مسئول کتابخانه و جمعی از اعضا جمع خوانی شد. کتاب «زایو»، کت است علمی تخیلی که حوادث این کتاب، سال 1420 هجری شمسی را روایت می کند که در آن سال بیماری وحشتناکی که به نام زی. اَُ یا زایو، سراسر دنیا را فراگرفته و نیمی از جمعیت زمین مرده اند. از جانب فلسطین به ایران گزارشی مبنی بر وجود آزمایشگاه مشکوکی در اعماق زمین در فلسطین می رسد، علی پارسا محقق و میکروب شناس برای یافتن سرنخ و نجات نان زمین به آنجا می رود اما در طول مسیر با اتفاقات عجیبی روبرو می شوندکه این کتاب را خواندنی تر می کند. جلسه جمع خوانی از جمله برنامه هایی است که با هدف ارتقاء سطح مطالعه، ترویج خواندن و بالابردن مهارت های خواندن در کتابخانه ی باقریه برگزار می شود.